Strane svijeta i uporaba kompasa

Raspon sektora u feng shui-u

Znamo da Feng Shui dijeli sektore na četiri glavna (istok, jug, zapad, sjever) i četiri sporedna (jugoistok, jugozapad, sjeverozapad, sjeveroistok). No svaki od ukupno osam pravaca (četiri glavna i četiri sporedna) dodatno se dijeli na po tri podpravca, što ukupno čini 24. To su takozvane 24 Planine u feng shui-u, a svrha im je točno određivanje glavnog pravca doma u svrhu točnog postavljanja Lo Shu kvadrata na tlocrt i/ili izračuna Letećih zvijezda.

Opširnije:Raspon sektora u feng shui-u

Uporaba zapadnjačkog kompasa u Feng Shuiu

 

Dakle nabavili ste pouzdan kompas. Prvo se morate dobro upoznati s njime da biste se mogli učinkovito njime služiti.

Opširnije:Uporaba zapadnjačkog kompasa u Feng Shuiu

Lo Shu kvadrat u feng shui-u


Lo Shu kvadrat je mreža od devet jednakih polja, u kojoj svako polje nosi broj od jedan do devet, a zbroj bilo koja tri broja, horizontalno, vertikalno ili dijagonalno iznosi 15. To je ujedno i broj dana potrebnih da mjesec od mladog izraste u puni i obratno, stoga je važan i za kinesku astrologiju.

Opširnije:Lo Shu kvadrat u feng shui-u

Određivanje pojedinih sektora doma

 

Za određivanje sektora Vašeg doma potreban Vam je precizan tlocrt kuće sa svim prostorijama i dakako kompas.

Opširnije:Određivanje pojedinih sektora doma

Kineski kompas Luo Pan


Osnovna razlika između kineskog i nama poznatog, zapadnjačkog kompasa sastoji se u tome da kineski ima više koncentričnih krugova koji ga okružuju i sadrži brojne Feng Shui formule važne za analizu nekog prostora.

Opširnije:Kineski kompas Luo Pan

Pratite nas na fejsu

Google plus