Glavni pravac i pravac pružanja doma

Moguće ga je točno utvrditi jedino uporabom kompasa, stoga predlažem da se dobro upoznate s očitavanjem pravaca pomoću kompasa, što možete učiniti ovdje.

 

Postoje tri metode u Feng shui-u za utvrđivanje glavnog pravca Vašeg doma. Sve tri funkcioniraju i imaju svoju vjerodostojnost. Kojom ćete se poslužiti ovisi o Vašoj osobnoj procjeni na samoj lokaciji. Niti jedan nije bolji ili preporučljiviji od ostalih.

 

U osnovi glavni pravac doma (feng shui) je onaj prema kojem su okrenuta glavna ulazna vrata. Djeluje pomalo zbunjujuće, pogotovo ako koristite više vrata za ulazak u dom i ako su Vam ulazna vrata nakošena u odnosu na fasadu.

 

Prva metoda sastoji se u točnom određivanju pravca prema kojem ste okrenuti stojeći na pragu glavnih ulaznih vrata i gledajući prema van. Glavna ulazna vrata uglavnom su nešto veća i raskošnija od sporednih. Izmjerite pravac tako što ćete poduzeti tri mjerenja, jedno na samom pragu, jedno dva koraka unutar doma i jedno dva koraka prema van. Pravac koji ste dobili može se smatrati glavnim pravcem Vašeg doma.

 

Druga metoda sastoji se u određivanju odakle u Vaš dom ulazi najveća količina Yang energije. Ako živite pokraj ceste, to će biti pravac iz kojeg s ceste energija teče u Vaš dom. Bilo da u tom slučaju ulazi na sporedna vrata ili kroz prozor, dok su glavna vrata locirana drugdje, ovo se može smatrati glavnim pravcem Vašeg doma.

 

Treća metoda sastoji se u tome da odredite pravac u kojem gledaju vrata koja ukućani najčešće koriste. U većini slučajeva to se podudara s glavnim ulaznim vratima, no ne nužno. Pravac vrata kojima se najčešće služite također se može smatrati glavnim pravcem Vašeg doma.

 

Pravac pružanja je uvijek suprotan glavnom pravcu Vašeg doma. Važan je radi određivanja vladajućeg elementa Vašeg doma, koji je važan za cjelokupan Feng Shui istog. Ako Vam je pravac pružanja sjever, vladajući element je voda, ako je jug onda je vatra itd. Detaljnije o tome ovdje .   

Pratite nas na fejsu

Google plus