Kineski kompas Luo Pan


Osnovna razlika između kineskog i nama poznatog, zapadnjačkog kompasa sastoji se u tome da kineski ima više koncentričnih krugova koji ga okružuju i sadrži brojne Feng Shui formule važne za analizu nekog prostora.


luo pan (feng shui kompas)

Sličnosti su te, da su oba podijeljena na 360 stupnjeva i osam osnovnih pravaca i kružnog su oblika. Dakako, oba imaju magnetsku iglu koja služi određivanju strana svijeta.


Kineski je nadalje podijeljen na 24 planine koje simboliziraju 24 sporedna pravca, svaki od po 15 stupnjeva.


Kineski kompasi uvijek su ručne izrade i prava umjetnička djela, no pri kupnji jednog takvog kompasa uvijek vodite računa o njegovoj kvaliteti i kupujte ga samo od pouzdanog Feng Shui stručnjaka koji će Vam usput objasniti kako ga koristiti i razumjeti njegova tajna značenja.


Postoji više vrsta kineskih kompasa, od kojih su tri najpoznatije. Prvi je zasnovan na školi Tri kruga i zovu ga Tri perioda letećih zvijezda. Drugi se zove Kompas tri harmonije, a zasniva se na teoriji o tri vrste sreće i  njihovoj međusobnoj harmoniji. Tako se vjeruje da svatko ima svoju nebesku, zemaljsku i ljudsku sreću i njihov međusobni omjer određuje sudbinu čovjeka. Ovaj kompas sastoji se od tri ravni, a na svakoj je sjever za 7,5 stupnjeva različit od onog prethodnog. Na ravni zemlje sjever je na svom magnetskom mjestu, a na ravni čovjeka i neba 7,5 stupnjeva lijevo ili desno od magnetskog sjevera. Treći se zasniva na Školi tri povoljna događaja. A analizira utjecaj struktura iz okoliša na neko mjesto.


Za amatersko bavljenje Feng Shuiem neće Vam biti potreban kineski kompas. Dovoljno je da poznajete teoriju Feng Shuia i da se znate služiti običnim zapadnjačkim kompasom.

Pratite nas na fejsu

Google plus